Camilla Knutsen

Camilla KnutsenHead of HR

Camilla Knutsen har lang erfaring med strategisk og operasjonelt HR-arbeid innenfor rekruttering, onboarding, belønning og motivasjon, ledelse og utvikling, samt HR-analyse og HMS. I tillegg har hun jobbet mye med utarbeidelse og implementering av rutiner, retningslinjer og prosesser.

Av utdanning har Camilla en Bachelor of Business Administration fra Handelshøyskolen BI i Oslo.