Ane GjøystdalSenior Associate (permisjon)

Ane Gjøystdal arbeider primært med tvisteløsning og prosedyre. Gjøystdal har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har også tatt fag ved Vrije Universiteit Amsterdam. Hun skrev masteroppgave med tittelen «På fisketur etter bevis – om rettens handlingsrom etter tvisteloven § 26-6 ved begjæring om tilgang til digitale bevis i sivile saker». I studietiden var Gjøystdal praktikant ved flere forretningsjuridiske advokatfirmaer i Oslo.

Fagområder

Tvisteløsning

Bakgrunn

Associate, CLP (2020-)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2020)
Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland (2018)