Pro bono tjenester til Nordisk Inkubator for Samfunnsinnovasjon

SoCentral er et miljø og en samarbeidspartner for personer og selskaper som utvikler nye løsninger på lokale og globale samfunnsutfordringer. SoCentral driver Nordisk Inkubator for Samfunnsinnovasjon og samarbeider med entreprenører og virksomheter om å utvikle nye løsninger på ulike områder i samfunnet. For tiden har SoCentral ca. 195 medlemmer. Mange av medlemmene er samfunnsentreprenører som bruker virkemidler fra forretningsverden for å løse viktige samfunnsutfordringer innen områder som helse, klima, miljø, integrering, byutvikling, barn og unge. En del av disse trenger tilførsel av kompetanse for å lykkes med utvikling og skalering av sine løsninger, ikke minst forretningsjuridisk bistand, men de har ofte begrensede økonomiske ressurser. Les  mer om SoCentral og samfunnsentreprenørene.

CLP har et pro bono program hvor CLP yter juridisk rådgivning til utvalgte organisasjoner og personer som ellers ikke ville hatt økonomiske ressurser til å søke advokattjenester. CLP har inkludert SoCentral i sitt pro bono program og tilbyr juridiske tjenester innenfor avtalte rammer til medlemmene i Nordisk Inkubator for Samfunnsinnovasjon.