Nyhetsbrev fra CLP Retail & Teknologi, juni 2015

Vi opplever en stadig økende oppdragsmengde innenfor våre områder retail og teknologi. CLP bistår flere av Norges største og mellomstore kjeder innenfor ulike segmenter. Vårt arbeid omfatter både bistand til franchise og egeneide kjeder. Dette er en bransje som har mange ulike utfordringer og behov for bistand innen flere fagområder. Blant våre teknologirettsadvokater er spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter ofte sentrale, og vår bistand her omfatter blant annet generell rådgivning og tvisteløsning.

I dette nyhetsbrevet gir vi en kort oversikt over noen aktuelle saker knyttet til konkurranserett og markedsføringsrett/immaterielle rettigheter. Les nyhetsbrevet her.