Nyhetsbrev fra CLP Næringseiendom, januar 2015

Alle i eiendomsbransjen hadde en travel høst og det ser ut til å holde seg godt inn i det nye året. 2015 blir et spennende år. Det kan være at konsesjonsreglene blir myket opp eller forsvinner (se forrige nyhetsbrev), vi kan risikere at forskriftsunntaket for 8-10 fjernes (mer om dette nedenfor), det er kommunevalg i september og dersom venstresiden vinner frem kan det ble gjeninnført eiendomsskatt i Oslo. Politikernes og medias fokus er begrenset til boligeierne og man omtaler dette som en «vestkantskatt» som kun vil belaste de som alle mener tåler det, men eiendomsskatten vil selvsagt også bli innført for næringseiendom. Det vil ta noe tid å innføre eiendomsskatten og belastningen vil selvsagt bero på taksering og vedtatt sats. Vi har ikke sett noen eksakte estimat for hva eiendomsskatten vil gi av proveny til kommunen, men en beregning vi har sett anslår at man med en sats på 5 promille vil havne på rett i underkant av én mrd kroner fra næringseiendom alene. Videre blir det spennende å følge hvordan regjeringen vil følge opp statsbudsjettet hva angår de tre vegprosjektene som er blinket ut som egnet for OPS. Vi merker stor interesse for dette.

Les vårt nyhetsbrev her