Nyhetsbrev fra CLP Næringseiendom, april 2015

The Legal 500, som er en av de mest anerkjente bransjeundersøkelsene, presenterte nylig resultatene for 2015. Undersøkelsen er basert på tilbakemeldinger fra våre klienter og det er derfor spesielt gledelig at vi i årets undersøkelse har rykket enda et nivå opp og stadig nærmere vår ambisjon. Les hele undersøkelsen her.

Nok om oss. I dette nyhetsbrevet har vi behandlet kort forslaget til endringer i tomtefesteloven. Disse er ikke vedtatt ennå og siden tomtefeste er det nærmeste man kommer minefelt i Norge blir det interessant å følge prosessen videre. Det neste temaet er en ny høyesterettsdom som gjør det klart at ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende foretak kan bli holdt til ansvar overfor boligkjøpere hvor det ansvarlige foretaket ikke har overholdt sine forpliktelser etter plan- og bygningsloven. En viktig seier for borettslaget som var saksøker i den saken, som ble prosedert av CLP-advokat Egil Jarslett. Avslutningsvis har vi også omtale av en dom i en sak om grunnerverv, samt også en kort artikkel (som kunne ha vært lang) om såkalt rettsvernshevd, dvs at man på visse vilkår kan være beskyttet mot konkurrerende rettigheter i eiendommen selv om man har forsømt å tinglyse.

Les vårt nyhetsbrev her.