Mor måtte betale for datter

«Blir denne dommen stående, vil det få vidtrekkende konsekvenser for morselskaper som har eller har hatt befatning med forurensede eiendommer. Slike morselskaper vil ikke bare måtte bekoste undersøkelser av forurenset grunn, de må også betale for oppryddingen», sier partner i CLP Håvard Skogvoll.