Fristen for å publisere redegjørelser etter åpenhetsloven er 30. juni – er din virksomhet klar?

Innen 30. juni i år skal virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger. Partner Kjetil Vågen og senior associate Cecilie Sjursen har i en artikkel publisert for Retailmagasinet 8. juni 2023 gitt en oversikt over hva redegjørelsen bør inneholde, og gitt nyttige tips og innspill til hvordan redegjøre for aktsomhetsvurderingene på en hensiktsmessig måte for din virksomhet.

Les artikkelen her.

 

Photo: ShutterStock