Fred Arthur Andersen tar over som Managing Partner

Fred Arthur Andersen avløser Lars Gunnar Aas som Managing Partner i CLP. Lars Gunnar Aas, som nå blir styreleder, har gjort en strålende jobb de siste årene og det skal vi bygge videre på.

– CLP har lykkes svært godt med å etablere seg som en utfordrer til de største firmaene innen våre nisjer – corporate, tvisteløsning, næringseiendom og teknologi/IPR. Min jobb er å sikre en kontinuerlig og dynamisk utvikling av CLP, innenfor rammene av vår strategi om kun å satse på utvalgte områder, sier Fred.

De viktigste suksessfaktorene for å lykkes med denne målsettingen er rekruttering og talentutvikling. Det er helt sentralt for CLP å bygge opp så mange erfarne advokater som mulig fra egne rekker. Samtidig vil vi alltid være på utkikk etter flinke advokater som kan supplere oss der det er behov for det. Det vil også være veldig viktig å treffe de riktige beslutningene om bruk av ny teknologi i firmaets advokatvirksomhet. Vi er fremoverlent og har allerede utviklet CLP Yoda, som er en proprietær AI-løsning satt opp i et driftsmiljø som ivaretar konfidensialitet og GDPR.

– Ledelse av et moderne advokatfirma krever klart større innsats enn tidligere – samtidig er muligheten større enn noen gang. Det er svært motiverende å kunne bidra til at vi griper muligheter og når nye mål. Jeg ser derfor frem til å bruke en betydelig del av min tid på å lede CLP de neste årene, legger Fred til.