CLP har bistått Loomis Norge AS / Kontanthåndteringsavtale med DnB

CLP har nylig bistått Loomis Norge AS i forbindelse med inngåelse av en betydelig kontanthåndteringsavtale med DnB. Den årlige kontraktsverdien er estimert til å være mer enn MNOK 100 og er den største enkeltkontrakt som er signert i Loomis konsernet siden børsnoteringen av Loomis i 2008. Oppdraget ble utført av advokat/partner Kjetil Vågen.