CLP bistår Volue i frivillig tilbud

Edison Bidco AS har nylig annonsert et frivillig tilbud på samtlige aksjer i Volue ASA, der Edison Bidco vil tilby samtlige aksjonærer i Volue muligheten til å selge sine aksjer til NOK 42 per aksje, tilsvarende en total kjøpesum på inntil NOK 6,1 milliarder. CLP har gleden av å bistå Volue i prosessen.

Edison Bidco er et selskap som kontrolleres av Arendals Fossekompani, fond forvaltet av Advent International og fond forvaltet av Generation Investment Management. Tilbudet er et resultat av en prosess der Arendals Fossekompani, som største eier i Volue, over en periode har vurdert om Volue vil utvikle seg best som et unotert selskap sammen med en private equity-eier. Gjennom denne prosessen har Arendals Fossekompani besluttet å annonsere det potensielle frivillige tilbudet på Volue sammen med Advent International og Generation Investment Management.

CLP har bistått ledelsen og det uavhengige styret i Volue, og vi takker for tilliten! CLP’s team har bestått av Andreas Kildal, Lars Gunnar Aas og Joakim Gjerde.