Jakob Villum og Andreas Kildal begynner som partnere i CLP.

Jakob Villum kommer fra stilling som partner i Schjødt, hvor han har arbeidet siden 1998 og vært partner siden 2005. Andreas KIldal kommer fra stilling som partner i Wikborg Rein, hvor han har arbeidet siden 2002 og vært partner siden 2010. Begge har bred kompetanse innenfor og bakgrunn fra m&a, private equity og egenkapitalmarkeder, og vil være tilknyttet CLPs corporateavdeling med samme arbeidsområder som de har i dag.

CLP er Norges mest anerkjente og fremgangsrike boutique-advokatfirma, og har innenfor sine satsningsområder som uttalt målsetting å være minst like dyktige som de aller største forretningsadvokatfirmaene. Med Jakob Villum og Andreas Kildal på laget befester CLP posisjonen som et av de ledende norske transaksjonsadvokatmiljøene. Målt etter antall transaksjonspartnere er CLP nå større enn de fleste advokatfirmaene i landet.

«Vi ønsker vekst som passer med boutique-profilen vår, og dette viser at vi gjør mange ting riktig. Det sier mye om CLPs posisjon og appell i markedet at vi tiltrekker oss suksessfulle advokater fra våre fremste konkurrenter. Denne posisjonen vil vi benytte oss av i videre vekst også på våre øvrige satsningsområder, retail, næringseiendom, prosedyre og teknologirett «, sier påtroppende Managing Partner i CLP, Fred A. Andersen.