Vidar Riksfjord

Vidar Riksfjord

Partner

Vidar Riksfjord er en tvisteløsningsspesialist med utstrakt erfaring fra både voldgift og de alminnelige domstoler.

Han er juridisk rådgiver og prosessfullmektig for klienter i tvister innenfor en rekke bransjer, inkludert bank, finans, private equity og venture capital, eiendomsutvikling, handel, industri, shipping, forsikring, energi, havbruk og fiskeri mv. Han er også rådgiver og prosessfullmektig for styremedlemmer, revisorer og advokater i ansvarssaker.

Vidar arbeider særlig med kommersielle tvister, som typisk springer ut av gjelds- og kapitalinvesteringer, finansielle avtaler, oppkjøpsavtaler, aksjonæravtaler, kontrakter og andre særlige avtaler og arrangementer. Han spesialiserer seg også på saker om forretningshemmeligheter, finansielle instrumenter, digitale valutaer, verdivurderinger og andre økonomiske forhold. I tillegg er han etterspurt som strategisk rådgiver og prosessfullmektig i arbeidstvister.

Vidar er i tillegg spesialist på midlertidig forføyning, arrest, bevissikring og tvangsfullbyrdelse, særlig i internasjonale forhold, og har erfaring med økokrimsaker og foretaksstraff.

Bakgrunn

Partner, Advokatfirmaet CLP DA (2018-)
Partner, Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (2016-2018)
Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (2013-2016)
Fast advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (2012-2013)
Dommerfullmektig, Nedre Romerike tingrett (2011-2012)
Dommerfullmektig, Kongsberg tingrett (2010-2011)
Sensor/veileder, Juridisk Fakultet, Universitetet i Bergen (2010-)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (2008-2010)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2007)
Befalsskolen for Kystartilleriet (2003)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening
Styremedlem i Young Arbitration Practitioners Norway