Thea Tomter

Advokatfullmektig

Thea Tomter arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til fast eiendom, kontraktsrett og prosess. Tomter har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Tomter skrev sin masteroppgave innenfor offentlige anskaffelser, med tittelen «Forskrift om offentlige anskaffelser § 2-4 bokstav a – Grensen mellom leiekontrakter og bygge- og anleggskontrakter når leieobjektet ikke eksisterer på avtaletidspunktet». I studietiden hadde hun praktikantopphold ved flere advokatfirmaer i Oslo.

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2017)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BA-HR DA (2017)
Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund (2015-2017)
Kollokvieveileder, Universitetet i Oslo (2016)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo (2017)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening
Utvalgsmedlem i Husleietvistutvalget (2018)