Thea Raugland

Advokatfullmektig

Thea Raugland arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til selskaps- og verdipapirrettslige spørsmål, men bistår også innenfor spørsmål knyttet til generell kontraktsrett. Raugland har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev avsluttende masteroppgave med tittelen «Rekkevidden av verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5». Raugland har studert spesialfag ved Auckland University i New Zealand. I studietiden arbeidet hun for Den Norske Advokatforening, der hun bl.a. var tilknyttet disiplinærutvalgenes sekretariat. Raugland har hatt praktikantopphold ved flere advokatfirmaer i Oslo, herunder Advokatfirmaet CLP DA.

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2016)
Stipendiert skriveplass, Advokatfirmaet CLP DA (2015)
Studentmedarbeider, Den Norske Advokatforening (2011-2014)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2015)
Auckland University, New Zealand (2015)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening