Rune M. Nilsen

Fast advokat (permisjon)

Rune Nilsen jobber hovedsakelig med fast eiendom, kontraktsrett og entrepriserettslige spørsmål, men bistår også innenfor spørsmål knyttet til offentlige anskaffelser. Nilsen har også betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre.

Bakgrunn

Fast advokat, Advokatfirmaet CLP DA (2017)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2013-2016)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2012)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening