Rune M. Nilsen

Fast advokat

Rune Nilsen jobber hovedsakelig med fast eiendom, kontraktsrett og entrepriserettslige spørsmål, men bistår også innenfor spørsmål knyttet til offentlige anskaffelser. Nilsen har også betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre.

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2013)
Stipendiert skriveplass, Advokatfirmaet Schjødt AS (2012)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2012)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening