Ragnhild Steigberg

Senioradvokat

Ragnhild Steigberg er spesialisert innenfor fremmedkapital, hovedsakelig innenfor shipping og offshore. Hun har omfattende erfaring med syndikerte lånefinansieringer og obligasjonslån, og har vært involvert i flere større restruktureringer. Ragnhild bistår både på långiver- og låntakersiden, og rådgir klienter i spørsmål knyttet blant annet til lån- og sikkerhetsdokumentasjon, garantistillelse, selskapsrett og generell kontraktsrett.

Bakgrunn

Senioradvokat, Advokatfirmaet CLP DA (2017)
Fast advokat/ senior advokat, Advokatfirmaet BA-HR DA (2014-2017)
Legal counsel Nordea, Syndicated Loans, Shipping, Offshore & Oil Services («secondment», 2011)
Advokatfullmektig Advokatfirmaet BA-HR DA (2009-2013)
Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for Sjørett (2008-2009)

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2009)

Publikasjoner

MarIus nr. 388 «Rettslig regulering av beredskapen ved sjøulykker i nordområdene.»