Peder Jøsendal

Advokatfullmektig

Peder Jøsendal arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og prosedyre, og næringseiendom. Han har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Masteroppgaven hans hadde tittelen «Erstatning for fortjenestetap ved redusert omsetningsvolum». I studietiden arbeidet han et år som saksbehandler hos Jussformidlingen i Bergen. Han har også vært trainee hos CLP DA.

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2018)
Saksbehandler Jussformidlingen (2016-2017)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2018)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening