Oddbjørn Aarestrup Aasness

Oddbjørn Aarestrup Aasness

Advokatfullmektig

Oddbjørn Aarestrup Aasness jobber hovedsakelig med problemstillinger knyttet til immaterialrett, konkurranserett og kontraktsrett. Aasness har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har spesialfag i blant annet patentrett og varemerkerett fra Chicago-Kent College of Law. Aasness skrev sin masteroppgave i konkurranserett («Reverse payment settlements og formålsalternativet i TEUV art. 101(1)») mens han arbeidet som vitenskapelig assistent ved Senter for europarett, UiO. Aasness har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Toll- og avgiftsdirektoratet, der han blant annet arbeidet med merverdiavgift ved innførsel og utvikling av regelverk for tilbakehold av varer som krenker immaterielle rettigheter.

Bakgrunn

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet CLP DA (2015)
Juridisk rådgiver i Toll- og avgiftsdirektoratet (2013-2014)
Vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo (2012-2013)
Diverse praktikantopphold ved ulike advokatfirmaer og offentlige organer (2008-2012)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2013)
Chicago-Kent College of Law, USA (2012)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening