Morten Andreas Lind

Advokatfullmektig

Morten Andreas Lind arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til selskaps- og verdipapirrettslige spørsmål, men bistår også innenfor spørsmål knyttet til generell kontraktsrett. Lind er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen hvor han skrev avsluttende masteroppgave med tittelen «Advokaters uavhengighet og salærberegning». Lind studerte spesialemner ved University of Hong Kong, i tillegg til å ha studert enkeltemner ved Norges Handelshøyskole. Under studiene var Lind praktikant i flere advokatfirmaer i Bergen og Oslo.

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2014)
Sensor, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen (2016)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2014)
University of Hong Kong, Hong Kong SAR, (2013)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening
Styremedlem i Utvalget for Yngre Advokater Oslo krets, Advokatforeningen