Mathias Borch

Senioradvokat

Mathias er spesialisert innen kontrakts-/obligasjonsrett og fast eiendoms rettsforhold med fokus på eiendomsutvikling, -forvaltning, og -transaksjoner, i tillegg til tvisteløsning. Han har bred erfaring med kontraktsforhandlinger om kjøp og salg av næringseiendom, leiekontrakter, og tilrettelegging og organisering av utviklingsprosjekter og joint ventures. Mathias har også løpende prosessoppdrag for domstolene.

Bakgrunn

Senioradvokat, Advokatfirmaet CLP DA (2016)
Fast advokat, Advokatfirmaet Haavind AS (2013-2016)
Advokatbevilling (2012)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Haavind AS (2010-2013)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2010)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening