Marianne Løvås Sagerup

Fast advokat

Marianne Løvås Sagerup jobber med M&A, selskapsrett og kontraktsrett. Sagerup har flere års erfaring fra det forretningsjuridiske fagfelt og har bistått klienter i forbindelse med store internasjonale transaksjoner og restruktureringsprosesser, primært innen olje- og oljeservice, shipping og næringseiendom. Sagerup har spesialfag i M&A fra UCLA School of Law, Los Angeles. Hun har tidligere jobbet som forsker ved petroleumsavdelingen på Universitetet i Oslo og er sensor ved avdelingseksamener på Universitetet i Tromsø.

Bakgrunn

Fast advokat, Advokatfirmaet CLP DA (2017)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2016-2017)
Forsker, Nordisk institutt for sjørett, UiO (2015-2016)
Assosiert konsulent, Menon Economics (2016)
Sensor, Universitetet i Tromsø (2014 – )
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BA-HR DA (2013-2015)
Juridisk medarbeider, Justitia AS (2010-2012)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø (2013)
UCLA School of Law, Los Angeles (2012)

Publikasjoner

«Spesifikasjons- og dokumentasjonskrav som kostnadsdriver i norsk petroleumsindustri». Publisert i tidsskriftet MarIus, Nordisk institutt for sjørett, publikasjon 468.

«Selgers subsidiære ansvar for disponeringskostnader etter petroleumsloven § 5-3 (3). Særlig om finansiell sikkerhetsstillelse for forpliktelsen». Masteroppgave ved Universitetet i Tromsø, 2013.