Magnus S. Gyllensten

Magnus S. Gyllensten

Advokatfullmektig

Magnus Gyllensten arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til selskapsrettslige spørsmål, og bistår også innenfor spørsmål knyttet til generell kontraktsrett. Gyllensten har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet i Nærings- og fiskeridepartementet, hvor han som ansatt i Seksjon for selskapsrett og næringsregistre har erfaring med lovutvikling, utvalgsarbeid og generell saksbehandling innenfor selskapsrettsområdet.

 

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmamet CLP DA (2019)
Rådgiver, Nærings- og fiskeridepartementet (2014-2018)

 

Utdanning

Master i Rettsvitenskap (2014)