Lars Strøm Killengreen

Lars Strøm Killengreen

Advokat

Lars Killengreen arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til selskaps- og verdipapirrettslige spørsmål, men bistår også innenfor spørsmål knyttet til generell kontraktsrett. Killengreen har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo hvor han skrev avsluttende masteroppgave med tittelen «Analyse av gjennomskjæringsnormen og dens anvendelse på fisjon med etterfølgende aksjesalg – med utgangspunkt i ConocoPhillips-saken». Killengreen har også studert spesialemner ved University of Southampton og London School of Economics. Under studiene var Killengreen praktikant i Statoil Legal og CLP.

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2015-2018)

 

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2015)
Southampton University , United Kingdom (2015)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening