Kristoffer Gjesdahl

Kristoffer Gjesdahl

Advokatfullmektig

Kristoffer Gjesdahl arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til selskaps- og verdipapirrettslige spørsmål, men bistår også innenfor spørsmål knyttet til generell kontraktsrett. Gjesdahl har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, hvor han skrev masteroppgave med tittelen ”Likebehandling av aksjonærene i noterte selskaper før et frivillig tilbud fremsettes – Forhandlinger om forhåndsaksept av et tilbud”.

Bakgrunn

Advokatfirmaet CLP DA (2018)
Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Agder (2015-2016)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen Bergen (2018)
Bachelor i Rettsvitenskap, Universitetet i Agder (2016)