Kjetil Vågen

Kjetil Vågen

Partner

Kjetil Vågen bistår klienter med kjøp og salg av virksomheter, selskapsrett, varemerkerett, konkurranserett, franchisekontrakter, distribusjonsavtaler, samarbeidsavtaler, leverandørkontrakter, leiekontrakter, konkurs- og generell kontraktsrett. Vågen har omfattende erfaring knyttet til bistand for klienter innenfor segmentet retail/handel og bistår løpende flere av de største norske og nordiske retailkjedene, og har betydelig erfaring med internasjonale franchisestrukturer hvor han primært bistår franchisegiver.

I advokatundersøkelsen for 2018 som er fasilitert av Finansavisen ble Vågen rangert som nummer 1 innen kategorien varehandel/retail. 
Les mer om kåringen her . 
Vågen har videre bred erfaring vedrørende nasjonal og grenseoverskridende virksomhet knyttet til cash management og valutavirksomhet. Videre har han arbeidet mye med problemstillinger knyttet til parallellimport av varemerkebeskyttede varer, og har blant annet prosedyreerfaring på dette området fra EFTA-domstolen i Luxembourg.

«Kjetil Vågen is a leading franchising lawyer. Kjetil Vågen represents a number of the largest retail players in the Norwegian market, hereunder within consumer electronics, cosmetics, food and beverages, books, furniture, optics and sports goods. Franchise is a part of this retail practice.»
Who’s Who Legal

Bakgrunn

Partner, Advokatfirmaet CLP DA (2013)
Senioradvokat, Advokatfirmaet CLP DA (2011-2012)
Advokat, Advokatfirmaet CLP DA (2008-2010)
Advokat/advokatfullmektig, Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS (2005-2008)
Advokatfullmektig, Norwegian Claims Link AS (2004-2005)

Publikasjon

Getting the Deal Through – Franchise (2018 edition) – https://gettingthedealthrough.com/
«Virksomhetsoverdragelse – identitetsvilkåret», Tidsskrift for Arbeidsrett nr. 4 2004

Utdannelse

Advokatbevilling (2006)
Cand.jur., Universitetet i Oslo (2004)
Jur. fakultet Universitetet i Wien, Østerrike (2003)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening
Styreverv i Loomis Holding Norge AS, Loomis Foreign Exchange, Rusta Retail, Rusta Retail Holding, Daifuku Self Service Technologies AS, Tidetec AS, Jensens Bøfhus Norge,
Bus Wagon AS, Cheri Group Holding og Advokatfirmaet CLP DA.