Jørgen G. Gran

Senioradvokat

Jørgen G. Gran arbeider med selskapsrettslige, kontraktrettslige og børs- og verdipapirrettslige spørsmål vedrørende fusjoner & oppkjøp (M&A) og restruktureringer. Gran har blant spilt en ledende rolle som juridisk direktør under arbeidet med restruktureringen av Eitzen Chemical ASA hvor $ 895 millioner bank- og obligasjonsgjeld ble restrukturert, flåten ble relokalisert og Team Tankers International Ltd. ble notert på Oslo Børs.

Bakgrunn

Senioradvokat, Advokatfirmaet CLP (2016)
Juridisk direktør Team Tankers International Ltd. (2013-2016)
Fast Advokat, Advokatfirmaet Wikborg Rein (2010-2013)
Juridisk direktør Camillo Eitzen & Co ASA (2009-2010) (vikariat)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wikborg Rein (2007-2009)

Utdannelse

Cand. jur., Universitet i Oslo (2006)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening