Eivin Johnsrud

Senioradvokat

Eivin Johnsrud jobber primært innenfor selskaps- og verdipapirrettslige spørsmål, herunder særlig i forbindelse med oppkjøp og fusjoner. Johnsrud har den siste tiden bistått ved flere større transaksjoner. Johnsrud har juridisk embetseksamen fra universitetet i Oslo hvor han skrev avsluttende masteroppgave med tittel: «Fusjon over landegrensene. En gjennomgang av allmennaksjeloven §§ 13-25 til 13-36, herunder fastleggelse av virkeområdet for disse bestemmelsene, samt en kritisk vurdering av utvalgte bestemmelser.»

Bakgrunn

Senioradvokat, Advokatfirmaet CLP DA (2015)
Fast advokat, Associate, Advokatfirmaet CLP DA (2012-2014)
Advokat, Advokatfirmaet CLP DA (2010-2012)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2008-2010)
Masteroppgavestipendiat, Advokatfirmaet Schjødt DA (2008)
Trainee, Advokatfirmaet Haavind AS (2007)
Trainee, Advokatfirmaet CLP DA (2007)
Trainee, Advokatfirma DLA Piper Norway DA (2005)

Utdannelse

Cand. jur., Universitet i Oslo (2008)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening