Egil Jarslett

Egil Jarslett

Partner

Egil Jarslett arbeider i hovedsak med tvisteløsning og prosedyre. Han har svært god kompetanse innenfor en rekke forretningsjuridiske områder, men arbeider i hovedsak med fast eiendom og entrepriserett, alminnelig kontraktsrett og immaterialrett. Jarslett har også hatt et stort antall profesjonsansvarssaker.

Jarslett har hatt en rekke store prosessoppdrag og har jevnlig oppdrag som voldgiftsdommer. Han har undervist og fungert som sensor ved Universitetet i Oslo. Jarslett har møterett for Høyesterett.

Egil Jarslett of Advokatfirmaet CLP enters the rankings after impressing several clients with his attention to detail. «The way he handled the case has been extremely good,» reports one satisfied client.
Chambers Europe

Bakgrunn

Partner, Advokatfirmaet CLP DA (2007)
Ansatt advokat/senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA (2005-2007)
Lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling (2003-2005)
Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt (2000-2003)
Dommerfullmektig, Oslo byrett (1999-2000)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA (1997-1999)

Utdannelse

Møterett for Høyesterett
Cand. jur., Universitetet i Oslo (1997)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening