Christina Tømmerdal Wang

Fast advokat

Christina Tømmerdal Wang arbeider primært med prosedyre og tvisteløsning, særlig innen arbeidsrett og generell kontraktsrett. Hun har bistått klienter med forberedelse av saker for norske domstoler, i voldgiftssaker og for EFTA-domstolen. Hun har også bred erfaring med rådgivning og prosess innen EU/EØS-rett, konkurranserett, foretaksstraff og compliance.

Bakgrunn

Fast advokat, Advokatfirmaet CLP DA (2017)
Fast advokat, Advokatfirmaet Wiersholm AS (2015-2017)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS (2010-2015)

Utdannelse

IELPO sertifikat, spesialiseringskurs i konkurranserett, Universitetet i Barcelona (2011)
LL.M. i International Commercial Law, King’s College London (2010)
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2010)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening