Christian Vestheim

Senioradvokat

Christian Vestheim arbeider primært innenfor selskaps- og verdipapirrettslige spørsmål, herunder særlig i forbindelse med oppkjøp, investeringer, fusjoner/fisjoner, restruktureringer og andre egenkapitaltransaksjoner.

Bakgrunn

Senioradvokat, Advokatfirmaet CLP DA (2018)
Fast advokat, Advokatfirmaet CLP DA (2016-2017)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2012-2015)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2011)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening