Annie Bjørnarheim

Annie Bjørnarheim

Adm. medarbeider

Annie Bjørnarheim har hatt ulike lederposisjoner innen media og frivillige organsisasjoner. Bjørnarheim har betydelig erfaring fra organisasjons- og styrearbeid, og har blant annet gjennomført pressens lederprogram for kvinner.