Anne Lise Ellingsen Gryte

Senioradvokat

Anne Lise Ellingsen Gryte er spesialisert innen kapitalmarkedstransaksjoner og mergers & acquisitions. Hun bistår både utsteder og tilretteleggere i kapitalmarkedstransaksjoner og har særskilt erfaring med børsnoteringer, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner. Anne Lise har også bred erfaring innenfor oppkjøp og fusjoner i forhold til børs- og unoterte selskaper, samt private equity transaksjoner.

Anne Lise rådgir jevnlig klienter i spørsmål knyttet til selskapsrettslige og verdipapirrettslige spørsmål, herunder tilbudsplikt, flagging og innsidereglene.

I tillegg til å bistå norske og utenlandske klienter i transaksjoner, er Anne Lise en erfaren prosjektleder på større og mellomstore transaksjoner og restruktureringer. Hun har også erfaring som styresekretær.

Bakgrunn
Senioradvokat, Advokatfirmaet CLP DA (2017)
Senioradvokat, Advokatfirmaet Thommessen AS (2015-2017)
Fast Advokat/Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen AS (2009-2015)
Fast Advokat, Advokatfirmaet Thommessen AS London (2011)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Haavind AS (2006-2009)

Utdannelse
Cand. Jur., Universitetet i Bergen  (2006)

Medlemskap og tillitsverv
Medlem i Den Norske Advokatforening