Amund Berthelsen Erdal

Senioradvokat

Amund Berthelsen Erdal arbeider hovedsaklig med spørsmål knyttet til eiendom/næringseiendom, entreprise og kontraktsrett. Erdal har også betydelig erfaring innen tvisteløsning og prosedyre.

Bakgrunn

Senioradvokat, Advokatfirmaet CLP DA (2016)
Fast advokat, Advokatfirmaet CLP DA (2012-2015)
Advokat, Advokatfirmaet CLP DA (2011-2012)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2009-2011)
Mastergradsoppgavestipend, Advokatfirmaet CLP DA (2009)
Fast trainee, Advokatfirmaet CLP DA (2007-2009)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2009)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening