Amund Berthelsen Erdal

Amund Berthelsen Erdal

Partner

Amund er tilknyttet arbeidsområdet fornybar energi, og bistår energiselskaper innenfor oppkjøp/fusjoner og energi-, vassdrags- og konsesjonsrettslige problemstillinger. Amund har også betydelig erfaring innenfor områdene fast eiendom og prosedyre/tvisteløsning.

Bakgrunn

Partner, Advokatfirmaet CLP DA (2019)
Senioradvokat, Advokatfirmaet CLP DA (2016-2018)
Fast advokat, Advokatfirmaet CLP DA (2012-2015)
Advokat, Advokatfirmaet CLP DA (2011-2012)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2009-2011)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2009)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening