Christine Schjerven

Christine Schjerven

Advokatfullmektig

Christine Schjerven arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til selskaps- og verdipapirrettslige spørsmål, men bistår også innenfor spørsmål knyttet til generell kontraktsrett. Schjerven har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, hvor hun skrev avsluttende masteroppgave med tittelen «Kartellforlik og bøtereduksjon etter konkurranseloven § 29 a». Schjerven har studert spesialfag ved Københavns Universitet. Under studiene hadde hun praktikantopphold ved flere advokatfirmaer i Oslo, herunder Advokatfirmaet CLP DA.

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2019)
Advokatfullmektig, Førstehåndsmarkedet og Juridiske tjenester, Oslo Børs (Februar til desember 2018)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2017-2018)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2016)
Københavns Universitet (2015)

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening