I dom fra 4. februar 2014 fastslo Høyesterett at avtale ikke var bindende fordi begge parter ikke hadde signert avtalen.
Høyesterett konkluderte med at kjøper hadde tatt et singeringsforbehold. Les mer om saken i vårt nyhetsbrev.