Advokatfirmaet CLP utlyser hvert halvår en skriveplass med stipend på NOK 50.000 til en student som skal skrive 30 studiepoengs masteravhandling. I skriveperioden får stipendiaten kontorplass og tilgang til våre støttefunksjoner. For ytterligere informasjon se under karriere.