Tvisteløsning og prosedyre utgjør en sentral del av CLPs virksomhet, og firmaet har til enhver tid et betydelig antall løpende prosesser. CLP håndterer en rekke store og krevende prosedyreoppdrag, både for de ordinære domstolene og for voldgiftsdomstoler. Mange tvister kan løses utenfor rettssystemet. Våre advokater vurderer derfor alltid om alternative former for tvisteløsning, som forhandlinger eller megling, kan gi bedre og mer kostnadseffektive løsninger for våre klienter.

Rune har betydelig erfaring innen tvisteløsning og prosedyre og vil i sin nye posisjon være med på å styrke og videreutvikle avdelingen.