Amund Berthelsen Erdal ble fra 1. januar 2016 utnevnt som senioradvokat i Advokatfirmaet CLP. Fra samme dato ble Christian Vestheim utnevnt som fast advokat.

Vår eiendomsekspertise står på fast grunn. CLP bistår ledende aktører i den norske eiendomsbransjen og har bransjekunnskap og omfattende erfaring med samtlige rettslige problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med oppføring, utvikling, utleie, forvaltning, kjøp og salg av fast eiendom. Amund har opparbeidet seg betydelig spisskompetanse innen dette arbeidsområdet, hvor vi ser en stadig økende oppdragsmengde.

Samarbeid, kvalitet og resultater er viktige drivkrefter i CLP. Kundelojalitet og anerkjente nasjonale og internasjonale kåringer bekrefter stadig CLP som et av de ledende advokatfirmaene innen transaksjoner og annet corporatearbeid. Våre advokater har omfattende erfaring med å bistå kjøpere, selgere, investorer og tilretteleggere ved transaksjoner i Norge og utlandet. Christian har opparbeidet seg betydelig erfaring og spisskompetanse innen corporate, og vil i sin nye posisjon være med på å styrke og videreutvikle vår corporate avdeling.

Les CLPs nyhetsbrev her.