Det er en glede å ønske Kyrre Eggen velkommen som partner i CLP. Eggen har spesialkompetanse på prosedyre og tvisteløsning, og har prosedert en rekke profilerte saker for Høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Kyrre Eggen er også spesialist på compliance og krisehåndtering, og har håndtert flere komplekse saker som involverer betydelig omdømme- og rettslig risiko. Eggen er anerkjent som en av Norges ledende eksperter på prosedyre, medierett, personvern og immaterialrett.

Les mer her.