Vi i CLP er svært opptatt av traineeordningen vår. Gjennom ordningen blir vi kjent med mange dyktige studenter. Vår erfaring er også at traineer kan være en viktig ressurs for oss i mange saker.

Vi tar derfor inn relativt mange traineer hvert år, sett i forhold til firmaets størrelse.

Vi forsøker å gi våre traineer arbeidsoppgaver som ligner arbeidsoppgavene til en advokat eller en advokatfullmektig. Typiske arbeidsoppgaver for en trainee vil være å skrive utkast til brev og prosessdokumenter, å utrede juridiske spørsmål, samt å forberede rettssaker.

Mange av våre traineer får bli med i klientmøter, og vår ambisjon er at alle traineer skal få følge en hovedforhandling eller et annet større prosjekt i løpet av oppholdet sitt.

Send gjerne en søknad til soknad@clp.no