CLP tilbyr hvert halvår skriveplass med stipend til en student som skal skrive en 30 studiepoengs masteroppgave. I skriveperioden får du kontorplass og tilgang til våre støttefunksjoner. Vi tilbyr også en veileder blant våre advokater, i tillegg til den du får oppnevnt av universitetet.

Skriveplass og stipend tildeles fortrinnsvis studenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor CLPs arbeidsområder. Vi vil være behjelpelig med valg av emne og formulering av problemstilling.

Send gjerne en søknad til soknad@clp.no

Søknadsfristen er 1. mars og 1. september.