Som advokat eller advokatfullmektig i CLP vil du bli del av et team av høyt kvalifiserte advokater. Du vil få anledning til å arbeide med spennende og krevende oppdrag for norske og internasjonale klienter, og du vil få rom til å utvikle deg både personlig og profesjonelt under tett oppfølging fra våre partnere og mer erfarne advokater.

I CLP legger vi stor vekt på samarbeid og utvikling av den enkeltes kompetanse. Partnerne og de mer erfarne advokatene forsøker å være tilgjengelige for de yngre ansatte, slik at den enkelte opplever å få den veiledning som er nødvendig for å bli en dyktig advokat.

CLP har til enhver tid prosessoppdrag for domstolene. Vi tilstreber at alle fullmektiger i løpet av fullmektigperioden får prosedere det nødvendige antall saker for å få advokatbevilling. Det vil også være gode muligheter for prosedyre etter at man har fått bevilling.

Vi som jobber i CLP, tør påstå at du må lete lenge etter en bedre advokatskole.

Send gjerne en søknad til soknad@clp.no