I 2013 utgaven av IFLR1000 er CLP anbefalt og omtalt under kategoriene fusjoner og oppkjøp, kapitalmarkeder og bank og prosjektfinansiering.  Anbefalingene er basert på intervjuer med en rekke fremtredende finansinstitusjoner og selskaper, ledende advokater, samt advokater og jurister innen hvert av de juridiske fagområdene.

Se rankingen her