CLP får en sterk anbefaling innen ‘Private equity: fund formation’, ‘Private Equity: Buyouts’ og ‘ Corporate Real Estate’ av Practical Law Company – et ledende internasjonalt ratingbyrå for forretningsadvokater – i deres nylig publiserte oversikt over norske eksperter innen disse områdene. Flere av firmaets advokater får også sterke individuelle anbefalinger. Se ratingene her for ‘Private equity: fund formation’, ‘Private Equity: Buyouts’ og ‘Corporate real estate’.