Chambers & Partners har nylig offentliggjort resultatene for 2015. Undersøkelsen som gjennomføres årlig er omfattende og er i det vesentligste basert på intervjuer med klienter. CLP scorer godt i kategoriene M&A and Corporate og Capital Markets. 5 av 8 partnere oppnår også individuelle og gode rangeringer innen M&A Corporate, Capital Markets, Dispute Resolution og Real Estate.

Les hele undersøkelsen her.