Ta signeringsforbehold

mars 6, 2014
2014
I dom fra 4. februar 2014 fastslo Høyesterett at avtale ikke var bindende fordi begge parter ikke hadde signert avtalen. Høyesterett konkluderte med at kjøper...
Les mer