Finansavisens advokatundersøkelse

mars 2, 2015
2015
For 17. gang har Finansavisens advokatundersøkelse blitt utført, en undersøkelse der advokatstanden selv stemmer frem bransjens beste aktører. Næringseiendom er...
Les mer

Ta signeringsforbehold

mars 6, 2014
2014
I dom fra 4. februar 2014 fastslo Høyesterett at avtale ikke var bindende fordi begge parter ikke hadde signert avtalen. Høyesterett konkluderte med at kjøper...
Les mer

Mor måtte betale for datter

oktober 25, 2013
2013
"Blir denne dommen stående, vil det få vidtrekkende konsekvenser for morselskaper som har eller har hatt befatning med forurensede eiendommer. Slike morselskape...
Les mer
1 4 5 6 7 8