Retail – Attention to detail

CLPs fokus og tunge kunnskap gjør oss til attraktive rådgivere. Blant annet bistår CLP en rekke av de største kjedene, og andre aktører innenfor varehandelen og industrien. I tillegg ytes bistand til utenlandske kjeder og retailaktører under etablering i Norge.

Vår bistand til retailbransjen omfatter blant annet transaksjoner, selskapsrettslige forhold, leie-, franchise -og leverandørkontrakter, joint venture, konkurranserett, distribusjonsavtaler, varemerkerett, konserninterne avtaler, konkurs og generell kontraktsrett.

Solid bransjekunnskap sørger for effektive prosesser, og våre klienter bruker ikke CLP utelukkende som juridisk rådgiver, men også som kommersiell sparringpartner. Det skal være lønnsomt å samarbeide med CLP.