Ordene som virker

Tvisteløsning og prosedyre utgjør en sentral del av CLPs virksomhet, og firmaet har til enhver tid et betydelig antall løpende prosesser. De siste årene har CLP håndtert en rekke store og krevende oppdrag, både for de ordinære domstolene og for voldgiftsdomstoler.

Enkelte av våre advokater tar også voldgiftsdommeroppdrag.

Mange tvister kan løses utenfor rettssystemet. Våre advokater vurderer derfor alltid om alternative former for tvisteløsning, som forhandlinger eller megling, kan gi bedre og mer kostnadseffektive løsninger for våre klienter.

 

Kontaktpersoner

Egil Jarslett
Kyrre Eggen
Vidar Riksfjord
Christina Tømmerdal Wang
Mathias Borch
Tore Stønjum